Obavijest:

Redovna Informativna skupština
Kad? 10.2.2019.godine u 17h
Pozivamo članove da se odazovu i na taj način dobiju sve informacije o protekloj godini i planovima za 2019. Godinu!